Regulamin Sklepu

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2021 r

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie w przypadku Klientów, którzy jako adres wysyłki określili miejsce znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
  • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
  • Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, status realizacji zamówień w toku).
  • Regulamin – niniejszy regulamin
  • Sklep lub sklep internetowy – sklep internetowy, działający pod adresem www.shop.lazarski.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;
  • Sprzedawca – Socium.Media Sp. z o. o., NIP: 5223113749, ul. Stanisława Lencewicza 2A, 01-493 Warszawa. Adres poczty elektronicznej: info@socium.media
  • Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).
  • Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.
 3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto. Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności – o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.
 5. Sprzedawca może od czasu do czasu organizować za pośrednictwem Sklepu promocje (np. akcje promocyjne, konkursy itd.) lub też udzielać rabatów (np. w oparciu o kody rabatowe). W takim wypadku, w braku odmiennych wyraźnych zapisów, promocje nie łączą się. Nadto, w trakcie trwania promocji, kody rabatowe nie są aktywne.
Account registration
 1. Customers are offered the possibility of registration in the Internet Store, which results in creating a user Account.
 2. Registration process means:

Customer filling in the registration form available on the Store website (the form presents itself when selecting appropriate Store subsite or when placing the order). It is required that at least the fields marked as obligatory be filled in. These are: name and surname or company name, address, shipping address (if different from user’s address), email address, and-in case of business activity- company name and NIP (Tax Identification Number), acceptance of the terms of use and cookie policy.

 1. After filling in the registration form, Customer is sent a message via e-mail to the address provided during registration. Customers are requested to confirm the information by clicking on the attached link. Customer Account is established as soon as the confirmation process has taken place. 
 2. Customers are entitled to remove the Store account at any time by sending appropriate requests at info@shop.lazarski.pl
 3. Seller is entitled to terminate Account of a particular Customer also in case of the rule violations, especially when Customer:
 • Provided during registration in Internet Store inaccurate, outdated or invalid information that might be misleading or might infringe rights of third parties.
 • Through the Internet store committed an act of infringement of personal interests of third parties, especially personal interests of other Customers of the Internet Store
 • In such a case re-registration is not permitted.
 1. Terminating Account shall not impact validity of earlier legal actions performed by Seller with Customer in Store.
Order placement
 1. Customer might purchase goods via the Store. In order to do so, Customers shall add individual Goods to „cart”, and then confirm the selection by clicking on the appropriate option available on the Store website.
 2. After confirming a list of selected Goods, Customer shall:
 • specify the method of payment
 • confirm that data provided during Account registration is valid, and confirm the complete price of Goods (including also VAT, any duties, delivery cost and payment cost- if any).
 1. Performing the activities mentioned in section 1 and 2 is equal to making an offer of sale of the goods placed in cart by Customer to Seller, with pricing displayed and delivery cost provided.
 2. When placing the offer by Customer in accordance with section 3, Customer is sent a message via e-mail to the address provided by Customer during account registration, with written confirmation of the terms of the placed offer (order).
 3. Entering into the sale contract between Customer and Seller takes place after the offer (order) has been accepted by Seller – in the form of a message sent via e-mail to the address provided during account registration of the Internet store user. Confirmation of the offer (order) placement, mentioned in section 4, shall not be equal to offer (order) acceptance.
 4. Seller reserves the right to change the content of Store website, especially product catalogue as well as the terms of Goods sale, as well as for conducting and cancelling promotional campaigns on Store sites. Such changes shall not influence conditions of execution of accepted orders.
 5. Orders, containing products from pre-orders, are implemented from 2 to 28 working days, and the payment for them is made at the time of order placement or on delivery, if such option is chosen. Mixed orders, containing pre-order and non pre-order products will be shipped when the pre-order product is finalised.
Payment
 1. Seller provides the following methods of payment:
 • Paypal system
 • Credit card payment
 1. Payment cost is determined by the selected method of payment. Customers are informed about the payment cost of particular Goods before placing the order, in accordance with §3. Moreover, information about current rates is accessible at all times on the Store website.
 2. In case of payment via Paypal, payment shall be completed before the Goods delivery.
 3. In case of Customer’s delay in payment exceeding 7 working days from order acceptance by Seller, Seller is entitled to withdraw from the sale agreement mentioned above in §3 section 5.
Order processing and Goods delivery
 1. Seller shall undertake order processing immediately after entering into the sale contract of Goods included in the order (in case of „cash on delivery” payment) or immediately after acknowledgment of payment for the Goods in their bank account (in case of other methods of payment).
 2. Delivery method and shipping address shall be specified by Customer in the order form.
 3. Possible delivery methods are:
 • Polish Post priority mail
 • Express European Shipping (FedEx)
 1. Shipping cost is dependent on the selected delivery method and the selected method of payment (in case of „cash on delivery” shipping cost is higher). Customers are informed about the cost of delivery of given Goods before placing the order, in accordance with §3. Moreover, information about current rates is accessible at all times on the Store website.
 2. Order lead time is the sum of handing over the package to the delivery person and the time of package delivery. Seller shall hand over Goods to the delivery person within 21 (28 if in pre-order) days from the order acceptance.
 3. In case of no possibility to process the order within the time specified in section 5 above, Seller might:
 • inform Customer about this fact via e-mail to the address provided during Account registration or when placing the order and return the whole amount of money to Customer– unless Customer gives their consent for prolonging the time of receipt of Goods. It especially concerns Goods that require adaptation to the individual needs of the specific Customer.
 • free themselves from the obligation of order execution through fulfillment of the substitute obligation corresponding with the same quality and purpose and for the same prize. Customers might, however, refuse to accept a substitute package and withdraw from the contract in line with the conditions specified in §7, including returning Goods at Seller’s expense.
Product liability
 1. Seller bears responsibility for faulty Goods in case of Customers who are Consumers in line with the conditions specified in the Law of 27 July 2002 on special conditions of consumer sales and on changes in the Civil Code, and in case of other Customers – in line with the conditions specified in the Law of  23.04.1964 r. – the Civil Code.
 2. Faulty goods (complaints) might be submitted via e-mail at info@shop.lazarski.pl or in writing at the Seller’s address provided in §1.

Customer shall, if possible, write the following in the content of the letter of complaint:

 • fault description, including, especially: what the fault is and when it was discovered.
 • the date of revealing the fault.
 • what Customer request is in connection with complaint submission.

However, lack of any of the above elements in the letter of complaint submitted by Customer who is Consumer shall not preclude consideration of the complaint. Sending complete documentation might, however, speed the proceedings. 

Graphics, rights of third parties
 1. The Shop enables Customers to buy Goods with individually marked overprints made according to a graphic file sent by the Customer. For this purpose the Customer should select the option „design” in the menu bar of the Shop and then select the relevant graphic saved in the memory of the device from which the Customer connects to the Internet. Graphic resolution may not normally be less than 2000×2000 pixels.
 2. When the graphic is sent to the Seller, the Shop displays visualization of the Goods to the Customer with the appropriate overprint – which is always the same on the front and back side of the Goods.
 3. If the Customer selects the „publish” option – visualization, referred to in par. 2, will be made available in the Shop, so that other Customers will also be able to buy Goods with a given graphic.
 4. By making available to the Seller the graphic file referred to in par. 1 the Customer grants to the Seller unlimited in time and territory, non-exclusive license for the use of the graphic covered by the said file for the purposes of execution of the Customer’s order. Moreover, in the case referred to in par. 3 – the above-mentioned license covers the use of the graphic recorded in the file in the following fields of exploitation:
  1. recording or reproduction with the use of any known technique, including in particular in order to print the graphic on any goods, including: elements of clothing, mugs etc. (also in a broader scope than indicated in the order),
  2. placing on the market copies of the graphic, including reproduction thereof on the goods specified above (including for the Customer as well as third parties),
  3. making the graphic public, including in particular by making it available so that everybody can have access to it wherever and whenever they choose (via Internet) – in particular to promote the Seller or the Shop,
  4. recording the graphic in computer memory and computer networks.

Granting of the licence shall not give rise to the right to remuneration on the part of the Customer.

 1. The Customer states that the activities of the Seller referred to in par. 4 will not infringe the rights of third parties. In particular:
  • If the graphic constitutes the object of intellectual property rights (including for instance proprietary rights, protection right for trademark, right under registration of industrial design etc.) – the Customer has the right to authorise the Seller to exercise them in the scope specified in par. 4.
  • If the graphic includes an image of a natural person – the Customer has the consent of that person to disseminate his/her image by the Seller to the extent specified in par. 4.
  • The graphic according to the best knowledge of the Customer does not infringe the personal rights of third parties, in particular their dignity, good reputation, honour, privacy, scientific or artistic creation, name or nickname etc. 
 1. The Seller is entitled to remove the graphic at any time when:
  • the Seller finds that by making the graphics available the rights of third parties are infringed (in particular as a result of the receipt of an official notification or to obtaining reliable information about their unlawful nature – within the meaning of Article 14 paragraph 1 of the Act of 18 July 2002 on the Provision of Services by Electronic Means, i.e. Journal of Laws 2013. 1422),
  • the Seller considers that the graphics are inappropriate from the point of view of the image or marketing strategy of the Shop or, the Seller decides to delete the Account (in the situation such possibility results from these Terms and Conditions) or to terminate the activities of the Shop. 
Technical requirements, prohibition of posting illegal content, complaints regarding Store operation
 1. Through Store Seller provides Customers with the possibility of free use of the following e-services (within the meaning of the law of 18 July 2002 on providing e-services, Journal of Laws .2002.144.1204  as amended):
 • making Store content available,
 • concluding sale contracts for Good with Seller through Store in line with the conditions specified in these terms of use.
 1. In order to use the above services, Customers shall have at their disposal: a device that might be connected to the Internet and has an operating system, Internet connection, as well as an email account.  
 2. The conditions of storing cookies by Seller on Customer’s devices, as well as Seller’s access to those cookies are specified by Cookie Policy which is attached to these terms of use.
 3. Customer shall not use this Store to post content (e.g. comments) of illegal character – including content promoting violence or pornography or content infringing rights of a third party. Shall Seller receive any official notification or reliable information regarding illegal character of stored content provided by Customer, Seller might prevent access to this content.  
 4. Customer shall:
 • not make use of Store in a way that interferes with its functioning, especially by the use of specific software or devices,
 • not take actions such as: circulating or posting spam in the Internet store,
 • use an Internet store without causing inconvenience to other customers and Sellers.
6. In case of dissatisfaction with Store operation, Customers are entitled to submit a complaint via email at: info@shop.lazarski.pl. Customers shall be informed about the way of handling their complaint at the e-mail address it was sent from within 21 days from its receipt by Seller.
Changes to terms of use
 1. Seller is entitled to change the provisions of these terms of use. In such a case:
 • registered Customers shall be informed about the changes via e-mail at the address provided at registration – at least 14 days before the changes are in place,
 • registered Customers shall be asked for acceptance of changes of the terms of use next time they log in.
 1. Lack of acceptance of the changes in the terms of use is equal to termination of the e-services contract, specified in §9 of these terms of use effective immediately and resulting in terminating Customer’s Account – subject to §10 section 3 below.
 2. Changes of the terms of use shall not infringe the rights accrued by Customers; and they shall not impact the placed orders that shall be processed based on the existing terms of use.
Final provisions
 1. The governing law applicable for these terms of use, as well as for all contracts concluded under this law (especially for sale contracts for Goods) is the law of the Republic of Poland.
 2. In case of Customers who are Consumers whose permanent residence is European Union (except for Denmark) but outside of the Republic of Poland– section 1 is applied to the extent that it shall not exclude application of regulations applicable in the country of permanent residence of Consumer, the ones that shall not be excluded on the grounds of the contract  (see Art. 6 of the Directive of the European Parliament and European Council of 17 June 2008 on the governing law applicable for contractual obligations [Rome I, Journal of Laws of .UE.L.2008.177.6]).
 3. In the event a dispute arises based on these terms of use or contracts included in its execution shall be settled by Polish common court having jurisdiction in accordance with the applicable regulations.

Attachment No. 1 to terms of use – Cookie policy

 • 1
 1. This Policy specifies the rules for storing information by Seller and their access to information stored on Customer’s Devices in the form of Cookies.
 2. All notions, defined in Terms of use, keep their meaning also on the ground of this Policy. Moreover, the following notions are given the following meaning:
  • Cookies – means IT data, especially small text files, saved and stored on devices that Customer uses to connect with Store Internet site.
  • Own Cookies – means Cookies placed by Seller, connected with providing e-services by Seller through Store.
  • External Cookies – means Cookies placed by a third party, via Internet Store website.
  • Policy – this Cookie policy, attachment No. 1 to terms of use.
  • Device – means an electronic device through which Customer gains access to Store.
 • 2

1 Seller with use of Cookies stores information on Customer’s Device or gains access to information stored there -in line with the conditions specified in this Policy.

2 Seller uses the following types of Cookies:

  • session Cookies: are stored on Customer’s Device and remain there until the browser session has ended. Stored information is then permanently deleted from Device memory.
  • persistent Cookies: are stored on Customer’s Device and remain there until they are deleted. Ending browser sessions or disconnecting Device does not delete them from Device.

3 Using Cookies by Seller does not cause configuration changes in customer’s Device and software installed on Device.

 • 3

1.Seller makes use of Own Cookies in order to:

  • authenticate Customer in the service and ensure user’s session in Store,
  • execute processes necessary for full functionality of Internet sites.
 1. Seller uses External Cookies in order to:
  • collect general and anonymous statistical data by analytical tools,
  • use interactive features to popularize the Store with the help of social networking.
 • 4
 1. Customers have the possibility to limit or disconnect access of Cookies to their Device in browser settings or through service configuration, especially in such a way that blocks automatic management Cookies or be informed whenever Cookies are placed on Customer’s Device. Detailed information regarding the possibility and methods of managing Cookies is available in software settings (of Internet browser).
 2. Customers might delete Cookies at any time.
 3. Limiting use of Cookies might impact some features available on the Store Internet website.
Close
Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.